پذیرش دانش آموز

فرم پیش ثبت نام

 • اطلاعات دانش آموز1

  پایه تحصیلی :

  *

  نام:

  *

  نام خانوادگی :

  *

  تاریخ تولد :

  *

  شماره ملی :

  *

  محل تولد :

  *

  دین :

  *

  ایمیل دانش آموز :

  تلفن تماس :

  *

  آدرس :

  *

 • اطلاعات پدر دانش آموز 2

  نام:

  *

  نام خانوادگی :

  *

  مدرک تحصیلی :

  *

  شغل :

  *

  تلفن محل کار :

  شماره همراه :

  *

  آدرس ایمیل :

  آدرس محل کار:

 • اطلاعات مادر دانش آموز 3

  نام:

  *

  نام خانوادگی :

  *

  مدرک تحصیلی :

  *

  شغل :

  *

  تلفن محل کار :

  شماره همراه :

  *

  آدرس ایمیل :

  آدرس محل کار:

 • اطلاعات سرپرست 4

  نوع سرپرستی :

  *

  توضیحات :

  *

 • آدرس مدرسه قبلی 5

  نام مدرسه قبلی :

  *

  نام مسئول مدرسه:

  *

  آدرس مدرسه:

  *

 • اطلاعات عضویت 6

  نوع آشنایی:

  *

  رمز عبور :

  تکرار رمز عبور :

پیگیری ثبت نام

اگر در سایت قبلا ثبت نام کرده اید می توانید کد رهگیری که در هنگام ثبت نام به شما داده شده است را در کادرزیر وارد کرده و پیگیری کنید.

 

لطفا قبل از تکمیل فرم به نکات ذیر توجه فرمایید:

 

 

(جهت اطمینان از پیش ثبت نام دریافت کدرهگیری از سیستم الزامی است)

 

 

در صورت عدم موفقیت در ارسال فرم با واحد پذیرش تماس حاصل فرمایید(واحد پذیرش 44042016)

 

 

 

رسیدگی به فرم های پیش ثبت نام از انتهای  آذرماه صورت می گیرد،

خواهشمند است از ارسال چندباره فرم تقاضای ثبتنام خودداری فرمایید.

 

 

پذیرش دانش آموزان در مدارس ستارگان زمین نخبه ،

فقط از طریق آزمون (مشاوره گروهی)وگذراندن تمامی

مراحل پذیرش امکان پذیر خواهد بود وپس از کسب امتیاز لازم 

در آزمون ،دعوت برای مراحل بعد صورت خواهد گرفت .

 

 

-در صورت تکمیل ظرفیت در هریک از مراحل ،موسسه مراتب پوزش

خود را در قبال متفاضیانی که فرم پیش ثبت نام را ارسال نموده اند

ابراز داشته ونظر به دلیل ظرفیت محدود جهت برگزاری آزمون 

ومصاحبه به ترتیب زمان ارسال فرم با متقاضیان محترم تماس حاصل خواهد شد.

 

 

-خواهشمند است در زمان اختصاص یافته جهت مشاوره،پدر ومادر هردو

 

به اتفاق نوآموز / دانشآموز در جلسه معارفه شرکت داشته باشند.

 

 

-پذیرفته شدن در آزمون (مشاوره گروهی)به منزله پذیرش قطعی

وثبت نام نهایی نیست.

 

منوی دسترسی